Neelix
Image default
Bedrijven

Hoe stelt u een goede SWOT analyse op?

Als ondernemer is het altijd goed om op de hoogte te zijn van de prestaties van uw onderneming. U moet weten wat uw sterkten en zwakten zijn, maar ook waar uw kansen liggen en wat mogelijke bedreigingen voor uw bedrijf zijn. Een tool die daarbij kan helpen is de SWOT analyse. Dit een analyse van de voorgenoemde 4 onderdelen. Bij Scripted bieden we bij iedere bedrijfsscan een SWOT-analyse aan. Mocht u het zelf willen doen, dan volgen hier enkele tips. Let wel op dat de punten die bij een SWOT-analyse horen soms gebaat zijn bij een frisse blik op de organisatie.

Er worden verschillende toepassingen genoemd voor een SWOT-analyse. Wij gebruiken een dergelijke analyse om actiepunten te ontdekken om een onderneming toekomstbestendig te maken.  Een SWOT analyse bestaat uit 4  onderdelen.

Strengts (Sterkten)

De sterkten zijn het eerste onderdeel en hopelijk een gedeelte waar u genoeg inspiratie voor heeft. Als we het over sterkten hebben dan spreken we van interne bedrijfsfactoren. Sterkten zijn dus geen punten die buiten uw organisatie liggen.

Voor de meeste ondernemingen zijn de sterkten vaak makkelijk op te noemen. Een goede klantenservice of een goede productkwaliteit verschijnen op bijna iedere SWOT. Denk ook eens verder dan deze basis en analyseer uw onderneming grondig. Hiervoor adviseer ik onder andere het 7-S model van MnKinsey. Dit model neemt 7 belangrijke interne waarden door. Het is aan uzelf om hier een oordeel over te geven, kijkend naar uw eigen bedrijf.

Naast dit model is het goed om te kijken naar:

–         Uw product

–         Uw distributie

–         Uw online prestaties

–         Processen die voor u waarde toevoegen

Tijdens het opstellen van de sterkten wordt vaak de keuze gemaakt om zaken als imago en naamsbekendheid op te nemen. Dit is niet een foute keuze wanneer dit als interne sterkte wordt gezien. Echter is dit niet iets dat als tastbaar feit helpt bij uw interne bedrijfsvoering. U zou er dus ook voor kunnen kiezen om deze zaken op te nemen bij de externe factor: “Kansen”. De keuze laat ik hier voor u open, toch raad ik u aan deze zaken niet als sterkten te zien. Zelf neem ik namelijk deze factoren altijd op in “Kansen”. Ik vind dit kansen die benut kunnen worden, zonder er op in te gaan zullen deze factoren namelijk niks opleveren.

 

Weaknesses (Zwakten)

Over de zwakten kunnen we kort zijn. Hier kunt u de zelfde analyse gebruiken als voor uw sterkten, alleen bent u dan op zoek naar zaken die uw bedrijf niet versterken of zelfs verzwakken. Het is bij een onderdeel als zwakten wel erg van belang om kritisch te kunnen analyseren. Sterkten zijn vaak snel gevonden, zwakten zijn voor velen een lastiger onderdeel.

 

 

 

Opportunities (Kansen)

Het onderdeel kansen kunnen we scharen onder de externe bedrijfsfactoren. Dit zijn zaken waar u niet direct invloed op heeft, maar die het succes van uw onderneming kunnen bepalen. Het vinden van kansen kan lastig zijn. Vooral als u niet weet waar u moet zoeken. Het zoeken naar kansen kan daarom ook beter gestructureerd gebeuren.

We kunnen weer gebruik maken van een model. Dit keer het 5-krachten model van Porter. Dit model loop de aantrekkelijkheid van uw branche na. U gebruikt dit model om uw afnemers, leveranciers, substituten, nieuwkomers en concurrentie te analyseren. Zo krijgt u een idee van de kansen die binnen uw branche liggen.

Om een nog beter idee te krijgen van uw branche kunt u de branche monitor van de Rabobank raadplegen. Dit is een plek waar experts een mening en vooruitzicht geven op verschillende branches. Een zeer goede bron om inzicht in de koers van een markt te krijgen. Verder zijn algemene gegevens over marktgroei te vinden via het CBS. Zaken als marktgroei, of de groei van de Nederlandse economie, zijn kansen voor u.

Natuurlijk zult u na een tijdje ook zelf kansen ontdekken in uw markt.

Het doen van marktonderzoek kan een goed beeld geven van de kansen die te benutten zijn bij de Klant (vind u dit geen kans maar een sterkte, zie het onderdeel “Strengts”). Onderzoek zaken als imago, naamsbekendheid en associaties die een klant bij uw bedrijf heeft. Zo ontdekt u kansen in de behoeften van de consument.

Threats (Bedreigingen)

Wederom kunnen we hier kort houden. Analyseer via de zelfde modellen als bij de kansen, maar draai deze weer om in een kritische analyse.

Na deze 4 punten heeft u een goed onderbouwde SWOT-analyse staan. Wat u hier vervolgens mee kunt leest u in de volgende blog…

Teun Koldeweij

Oprichter Scripted Consultancy

https://www.scriptedconsultancy.com/blog/331422_hoe-stelt-u-een-goede-swot-analyse-op