Neelix
Image default
Verbouwen

Welk advies krijgt u bij een archeologisch onderzoek?

Wanneer u een huis of ander gebouw wil laten bouwen, kan het zijn dat u te maken krijgt met de verplichting om archeologisch onderzoek te laten plegen. Dat heeft te maken met het feit dat er archeologische waarde in de grond kan zijn waar u het gebouw wil laten bouwen. Toch is het niet altijd zo dat er een onderzoek gepleegd moet laten worden, maar daar komen we later op terug. De belangrijkste vraag die we in deze tekst gaan beantwoorden is: Welk archeologisch advies krijgt u naar aanleiding van het archeologische onderzoek?

Archeologisch onderzoek omgevingsvergunning

Elke gemeente heeft een bestemmingsplan. Hierin wordt vermeld wat er bedoelt wordt met bepaalde plekken en wat er op deze plekken moet gebeuren. Zo wordt er bijvoorbeeld vermeld dat op bepaalde plekken alleen winkels mogen komen en op andere plekken alleen huizen. Wanneer u beslist om een gebouw te laten bouwen op een bepaalde plek, moet u hiervoor een bouwplan en omgevingsvergunning aanvragen. Dit gebeurt altijd bij de gemeente. Hierbij komt dan ook direct de opdracht om een archeologisch onderzoek uit te laten voeren op de plek waar u het gebouw wil gaan bouwen. Tijdens dit archeologische onderzoek wordt er dus gekeken of er archeologische waarden op de plek waar u wilt gaan bouwen kunnen zijn.

Wanneer moet u een onderzoek laten plegen?

Of er een onderzoek plaats moet vinden heeft vooral te maken met wat u met het perceel wil gaan doen. Wilt u een gebouw gaan bouwen waardoor er diep in de grond gegraven moet worden dan kan het zijn dat u van de gemeente dus een onderzoek moet laten uitvoeren. Het kan ook zijn dat het van te voren al zo goed als zeker is dat er geen archeologische resten in het gebied liggen of dat er al gegraven is op dezelfde plek. Dan zal de gemeente niet van u vragen om een onderzoek te laten plegen.

Welke advies krijgt u bij een archeologisch onderzoek?

Een archeologisch onderzoek moet gedaan worden door een gecertificeerd bedrijf zoals bijvoorbeeld Transect archeologisch onderzoek omgevingsvergunning. Het bedrijf wat het onderzoek uitvoert gaat dus kijken of er archeologische resten in het gebied kunnen liggen of dat de grond bijvoorbeeld al verstoord is. Het kan namelijk zijn dat u maar tot een bepaalde diepte gaat graven om het gebouw te bouwen. Mocht er al tot die diepte gegraven zijn dan is er vaak niets aan de hand en kunt u gewoon bouwen, maar mocht het bijvoorbeeld zo zijn dat u de diepte verder in gaat en er blijken toch resten te liggen dan kan het zijn dat er een aanvullend onderzoek moet plaatsvinden. Tijdens dit aanvullende onderzoek wordt vervolgens gekeken of er daadwerkelijk archeologische waarde is op de plek waar u wilt gaan bouwen. Het kan namelijk dat er archeologische resten liggen, maar deze geen waarde hebben. Een aanvullend onderzoek kan vervolgens uitwijzen of dit het geval is of dat er toch een hoop archeologische resten van waarde kunnen liggen. Uit het advies wat u krijgt van het bureau moet dus blijken of er een aanvullend onderzoek plaats moet vinden of niet. Vanuit het archeologisch advies zal er dan gekeken worden of de plaats veilig gesteld gaat worden of dat er een opgraving zal plaatsvinden.

https://transect.nl/archeologisch-booronderzoek/