Neelix
Image default
Woning en Tuin

Aanbestedingen uitbesteed

Een heel groot deel van de totale omzet in de groene sector wordt bij de overheden gehaald middels de zogenaamde groene aanbesteding. Door Europese wetgeving zijn overheden verplicht om uitgaven boven een bepaalde drempel openbaar aan te besteden. Deze wetgeving maakt het noodzakelijk om je als organisatie te verdiepen in de aanbestedingspraktijk of om ervoor te kiezen een gespecialiseerde organisatie in te schakelen.

Veranderende wetgeving

De aanbestedingswet is gericht op het eerlijk verdelen van het beschikbare werk. Waar vroeger vaak vriendjespolitiek en achterkamergesprekken bepaalden wie de opdracht kreeg, is dit nu vastgelegd in de aanbestedingswet. Het doel is een eerlijk speelveld voor alle partijen en gelijke kansen. Natuurlijk is deze wet, net als veel andere wetten, constant aan verandering onderhevig. Door nieuwe inzichten of gebeurtenissen is het soms noodzakelijk of gewenst om de wet aan te passen. Het op de hoogte blijven van al deze wijzigingen is een zware taak en wordt daarom meestal uitbesteed.

Recente wijzigingen

Zo is het sinds 2012 verplicht om de gids Proportionaliteit toe te passen, om aanbestedingen te publiceren op Tendernet en om een klachtenprocedure in te richten die eenvoudig is. In 2016 is de aanbestedingswet wederom gewijzigd en moet het Uniform Europees Aanbestedingsdocument toegepast worden. Ook zijn de gunningscriteria gewijzigd en moeten aanbesteding volledig digitaal verlopen. Waar voorheen voor iedere minimale wijziging de gehele aanbestedingsprocedure opnieuw doorlopen moest worden, hoeft dat nu niet meer bij kleine veranderingen gedurende de lopende aanbesteding.

Financieel

Het openbaar groen staat onder druk. In de crisis zijn er weinig wijken gebouwd en is er weinig groen bijgekomen. Gemeenten en overheden moeten bezuinigen en dus wordt er ook op het groen bespaard. Er wordt genoegen genomen met minder kwaliteit voor een lagere prijs. Ook is het zo dat steeds meer mensen zelf bijdragen aan het onderhoud van het groen in de eigen omgeving. Dit betekent dat de markt onder druk staat.