Neelix
Image default
Zakelijk

Outplacement en re-integratie

Amsterdam, 13 maart 2020

Iemand kan om talloze redenen in de WIA terecht komen en er om talloze redenen uit willen. De weg naar “gewoon aan het werk” zijn blijkt lang niet altijd gemakkelijk te zijn. De vanzelfsprekende gewoontes hebben er immers vaak voor gezorgd dat de huidige situatie is ontstaan. Meestal komt het erop neer dat iemand zichzelf opnieuw moet gaan ontdekken en creëren. Dat is een boeiend en soms spannend avontuur! In een outplacement- of spoor 2 re-integratietraject wordt het avontuur in kleine stappen geknipt, zodat de vooruitgang steeds gemakkelijk gezien en ervaren kan worden.

Het beoogde resultaat van een re-integratietraject is altijd “een passende oplossing”. Dat is soms een ander dienstverband, soms een eigen bedrijf, soms andere activiteiten dan een baan, maar in alle gevallen naar tevredenheid van de partijen.

Werkwijze bij outplacement en re-integratie

Naast de onderwerpen en aandachtspunten die in een outplacement-programma aan bod komen, is een nauwkeurige bewaking van de energiebalans belangrijk: welke activiteiten geven energie, welke nemen (te) veel? Hoe leer ik de juiste maat te vinden? Omdat het belangrijk is om nieuwe en prettige ervaringen op te doen met (nieuwe) werkzaamheden, is het veld van mogelijke activiteiten (bijna) onbeperkt. In een traject is dus (bijna) alles mogelijk dat helpt bij de voortgang. Soms is een gesprek passend, op een ander moment wandelen of lezen of iets praktisch doen of een excursie organiseren of ….. (enz.). Als omscholing of bijscholing nodig en gewenst is, kan studiebegeleiding nuttig zijn. Een goed gedoseerde opbouwfase is vaak wenselijk om weer aan het werkritme te wennen in een stage of werkervaringsplaats. Na de start in een nieuwe functie gaat de begeleiding bij wijze van ‘nazorg’ (al naargelang de behoefte) voort.

Individueel of groep?

Alhoewel door een outplacementbureau veelal een-op-een wordt gewerkt, is de meerwaarde van een groepsmatige aanpak evident. Individuen leren veel meer van mensen die in een soortgelijke situatie verkeren dan van een adviseur (die volgens hen sowieso al veel meer kan en weet). In een groep kan men zich gemakkelijk spiegelen aan anderen en zodoende informatie en gedrag overnemen en zelf gebruiken, of juist afwijzen. Men leert feedback te geven, te ontvangen en te relativeren. De communicatieve vaardigheden worden ‘spelenderwijs’ geleerd. Er is een voortdurende uitnodiging om te experimenteren, te durven, ideeën te toetsen. In een situatie van heroriëntatie op de loopbaan, outplacement of sollicitatietraining is een groepsprogramma dan ook vaak veel aantrekkelijker dan een individueel traject.


Een outplacement- of re-integratietraject wordt meestal uitgevoerd door gecertificeerde loopbaancoaches

Optimaal is echter een combinatie van beide: groepsbijeenkomsten afgewisseld met individuele gesprekken met een adviseur. Een groep bestaande uit 8 tot 12 personen blijkt het meest effectief te werken. De verschillende didactische werkvormen (kennisoverdracht, groepsdiscussie, in twee- drie- of viertallen) kunnen optimaal afgewisseld worden met zelfwerkzaamheid.

https://www.outplacementbureau.nl