Neelix
Image default
Dienstverlening

Bemiddeling door de mediator in Veendam

Bij de erkende mediator in Veendam wordt er niet alleen maar naar het verhaal van een partij geluisterd, maar worden juist de verhalen van beide partijen aangehoord en wordt er op een onafhankelijke manier bemiddeld in een gesprek die ervoor kan zorgen dat de twee partijen weer dichter tot elkaar komen. Dat kan zijn in een zakelijke relatie, waar bedrijfsprocessen aan ten grondslag liggen en waar er goed moet worden gestuurd op een verbetering, omdat dit te maken heeft met financiële middelen van een bedrijf, waar de partijen beide van afhankelijk zijn wat betreft het succes dat een bedrijf kan behalen. Daarnaast kan de mediator in Veendam ook toetreden wanneer het gaat om privé situaties. Denk aan het behalen van een goede samenwerking tussen moeder en dochter of juist in het werkveld waar een werkgever geen goede relatie heeft met een werknemer.

Zoden aan de dijk

Het inschakelen van een mediator in Veendam kan veel zoden aan de dijk zetten, maar daarbij is het wel van belang dat er wordt gekeken naar de vorm waarop dit wordt gedaan. Dat betekent dat er goed moet worden gekeken naar de motivatie van de personen die plaats hebben genomen aan de tafel en of zij ook echt bereid zijn om het probleem op te lossen. Wanneer dit niet het geval is, is het ook een stuk lastiger om uiteindelijk te zorgen dat het probleem wordt opgelost.

Tafels voor het gesprek

De mediator in Veendam zal zorgen dat beide partijen voldoende aan het woord komen en dat iedereen die aan tafel plaatsneemt ook echt het gevoel heeft dat hetgeen wat hij of zij zegt er ook toe doet. Wanneer je het gevoel hebt dat er niet naar je wordt geluisterd en je niet begrepen wordt, zal dit alleen maar negatief effect hebben op de uitkomst.